23
Th4

Báo Giá

Sau khi quý khách hàng gửi bản vẽ thiết kế nội thất 3D, chúng tôi sẽ nghiên cứu dựa trên bản vẽ và nghiên cứu. Sau đó khảo sát hiện trạng rồi lên dự toán chi phí và ngày hoàn thiện, để báo với quý khách, cũng như quý khách có thể biết được khoảng thời gian bao lâu để hoàn thiện toàn bộ công trình thiết kế thi công nội thất.