23
Th4

Triển Khai

Triển khi thi công dự án sẽ bao gồm nhiều hạng mục. Như: định vị công trình, phá dở công trình cũ, đào đất hố móng, thi công cột, đổ bê tông, đóng lưới thép, ốp gạc – lát/sơn tường v..v