đèn lưu ly & sự trang trí tường cổ điển của Châu Âu. Phối hợp với đồ dùng truyền thống phương Đông. Phong cách này tuy hỗn hợp Tag

Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Trong thị trường sôi động hiện nay, có rất nhiều đơn vị, công ty kiến trúc cung cấp dịch tư vấn, thiết kế nội thất. Thi công xây dựng các sản phẩm công trình quốc